Konferencja Ziemia Roślina Człowiek

Konferencja — "Ziemia – Roślina – Człowiek"
Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w dniach 11-12 września 2013 roku odbędzie się Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa pt. "Ziemia Roślina Człowiek". Konferencja jest organizowana z okazji 45-lecia Wydziału Ogrodniczego przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz przez Wydział Ogrodniczy. W czasie spotkania poruszane będą zagadnienia z różnych dziedzin związanych z ogrodnictwem: kwiaciarstwo, sadownictwo, warzywnictwo, genetyka, hodowla
i ochrona roślin, biotechnologia oraz sztuka ogrodowa i architektura krajobrazu.

Konferencja — "Ziemia – Roślina – Człowiek"
Szczagółowy program konferencji... [pobierz]

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i praktyków ogrodników, do projektantów ogrodów i firm zajmujących się terenami zieleni w miastach, a także do wszystkich osób zainteresowanych profesjonalnie i amatorsko tymi dziedzinami. Planowane są wykłady plenarne, prezentacje aktualnych wyników badań, panele dyskusyjne, sesje posterowe oraz warsztaty terenowe. Konferencja będzie okazją do spotkań różnych środowisk naukowych, a także wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz ludźmi biznesu i praktyki.

2013-10-04Galeria fotografii
Dostępna jest galeria fotografii z otwarcia konferencji Ziemia–Roślina–Człowiek,
sesji plenarnej oraz warsztatów terenowych...
2013-09-23Zeszyt prac naukowych
Dostępny jest zeszyt naukowy z konferencji Ziemia–Roślina–Człowiek.
Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa...
2013-08-30Szczegółowy program konferencji
Dostępny jest szczegółowy program konferencji Ziemia–Roślina–Człowiek.
Obrady w sekcjach, sesje posterowe, warsztaty terenowe...
2013-06-05Ramowy program konferencji
przedstawiamy Państwu ramowy program konferencji Ziemia–Roślina–Człowiek.
Konferencja rozpocznie się 11 września 2013 roku rejestracją uczestników...
2013-04-24Do 15 maja przyjmujemy opłaty za konferencję!
Opłatę za udział w konferencji prosimy przekazać do 15 maja 2013 roku
na konto Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Bank PKO S.A. O/Kraków,
nr 81124014311111000010459430 (koniecznie z dopiskiem Konferencja...)
2013-02-28Wskazówki dla Autorów w czasopiśmie EPISTEME
Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat formatowania oraz układu pracy. Do pobrania jest także wzór artykułu...
więcej
Wrzesień 2013
13 Września 2013 Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy: Marek Sowa
– Marszałek Województwa Małopolskiego
12 - 13 Września 2013 Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa pt. Ziemia Roślina Człowiek z okazji 45-lecia Wydziału Ogrodniczego...
Czerwiec 2013
01 - 05 Czerwca 2013 Proponujemy wydanie pełnych tekstów publikacji w czasopiśmie Episteme. Podstawowe informacje dotyczące artykułów...
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies